Hyppää sisältöön

Tuore tutkimus paljastaa: vain harva suomalainen harrastaa ekomatkailua

Riikka Krenn
Riikka Krenn Päivitetty: 23.06.2016
Suomalaisten tietoisuus ekomatkailusta on kasvanut, mutta matkailuun liittyvät päätökset tehdään yhä harvoin pelkän ekologisuuden perusteella. Lue tulokset tutkimuksesta, joka selvitti suomalaisten suhtautumista ekomatkailuun.

Ekomatkailu tarjoaa ympäristöystävällisemmän tavan matkustaa

Ekomatkailu on luontoon keskittyvää matkailua, jota toteutetaan kestävän kehityksen ehdoilla ja ympäristöä suojellen. Ekomatkailuun kuuluvat esimerkiksi mahdollisimman vähäinen moottoriajoneuvojen käyttö, lähellä tuotettujen palvelujen suosiminen sekä paikallisen ympäristön ja kulttuurin kunnioittaminen.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka suomalaiset kokevat ekomatkailun ja minkälainen mielikuva Costa Ricasta on suomalaisten matkailijoiden keskuudessa. Lisäksi haluttiin selvittää, miten vastaajista ne, jotka ovat käyneet kyseisessä maassa, kokevat ekomatkailun toimivuuden. Tutkimuksen toteutti matkailualan opinnäytetyönään Minna Aakko Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut huimasti viimeisten 50 vuoden aikana ja sitä myöten myös ekomatkailu on lisääntynyt. Ekomatkailu on ajankohtainen aihe, koska mediassa puhutaan nykypäivänä paljon ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista, joihin myös matkailuala vaikuttaa negatiivisesti omalta osaltaan. Matkailuala on alati kasvava ja suuri bisnes maailmalla. Erityisesti liikenne- ja kuljetuspalveluiden päästöt ovat yksi eniten saastuttavimmista alueista matkailualalla.

Metsä Costa Ricassa
Ekomatkailu on kasvava trendi matkailualalla.

Ekologisuus vaikuttaa suomalaisen valintaan harvoin

Ekologiset valinnat matkailussa jakoivat jonkin verran mielipiteitä. Selkeä enemmistö, 63,5 prosenttia vastaajista, oli sitä mieltä, että heihin vaikuttaa melko harvoin matkakohteen ekologisuus. Vain pieni osa (19,1 %) vastasi matkakohteen ekologisuuden vaikuttavan melko usein, mutta yksikään vastaajista ei valitse matkakohdettaan aina sen mukaan, kuinka ekologinen se on. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 63,5 prosenttia suomalaisista ei koe ekomatkailua kovin tärkeänä huolimatta ekomatkailun yleistymisestä maailmalla.

Tästä voidaan päätellä, että suomalaiset miettivät jonkin verran ekologisia valintoja matkustaessaan, mutta selkeästi eivät tee kaikkia valintojaan vedoten aina ekologiseen vaihtoehtoon. Ekomerkitty hotelli on siis matkailijoille mukava etu, mutta he eivät etsi pelkästään ekomerkittyjä hotelleja matkalleen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tutkimukseen vastanneet suomalaiset matkailijat ymmärtävät termin ekomatkailu sekä siihen liittyvät käytännön periaatteet, mutta eivät matkustaessaan koe henkilökohtaisesti tärkeäksi näitä valintoja.

Costa Rica on suomalaisille vielä tuntematon kohde

Viime vuosina Costa Rica on noussut paljon esille mediassa nimenomaan ekomatkailusta ja siihen liittyvistä aiheista puhuttaessa. Voidaan myös päätellä, että maan tunnettavuus on kasvussa, koska lentoyhtiöt lisäävät lentoliikennettä maahan ja matkailulehdet verkossa arvostelevat Costa Rican matkakohteita hyvin arvosanoin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kuitenkin selkeä enemmistö eli 89 % prosenttia vastaajista ei ollut vieraillut aiemmin Costa Ricassa. Syitä tähän olivat muun muassa: jokin muu kohde houkuttelee enemmän, maahan on liian kallista matkustaa tai ei ole vain sattunut sopivaa tilaisuutta lähteä Costa Ricaan.

Vastaajat, jotka olivat vierailleet Costa Ricassa kokivat ekomatkailun ja siihen liittyvien aktiviteettien olevan helposti saatavilla kyseisessä maassa. Lisäksi miellyttävä ilmasto ja monimuotoinen luonto nousivat vastauksissa selkeästi esille. Vastaajat, jotka eivät olleet vierailleet Costa Ricassa mielsivät maan suhteellisen turvalliseksi matkustaa, mutta eivät olleet tietoisia maan vahvasta panostuksesta luonnonsuojeluun.

Flickr/wildvoidRanta Costa Ricassa
Costa Rica on vielä suomalaisille melko tuntematon matkakohde.

Vierailu kohteessa muuttaa mielikuvia

Mielikuvat Costa Ricasta vaihtelivat vastaajaryhmien välillä. Costa Ricassa käyneistä vastaajista 77 % oli sitä mieltä, että maassa on englannin kielen taitoisia ihmisiä sekä 92 % vastasi maassa olevan turvallista matkustaa. Maassa ei-käyneistä hieman yli puolet (53 %) vastasi olevansa eri mieltä sen väittämän kanssa, että maassa on englannin kielen taitoisia ihmisiä, mutta kuitenkin 63 % piti maata turvallisena matkustaa, vaikka eivät ole siellä käyneet.

Erityisesti väittämän ”huumekaupasta aiheutuvaa rikollisuutta” kohdalla vastaukset vaihtelivat vastaajaryhmien välillä. Vain 31 % maassa käyneistä totesi maassa olevan rikollisuutta, kun taas maassa ei-käyneistä jopa 65 % vastasi olevansa väittämän kanssa samaa mieltä. Kokemuksen perusteella vastaajat mieltävät olevansa siis hieman eri mieltä siitä, että huumekaupan rikollisuudet eivät näy maassa, kun taas mielikuvan perusteella vastanneet mieltävät väittämät jokseenkin todeksi.

Mielikuviin vaikuttaa luultavasti se, että Costa Rican tunnettavuus ei ole suomalaisten keskuudessa suuri ja että maa sijaitsee Latinalaisessa Amerikassa. Tämän vuoksi saatetaan ajatella, että englannin kielen taito ei ole maassa yleistä eikä maa ole yhtä turvallinen kuin länsimaiset valtiot. Turvallisuus on kuitenkin monen tekijän summa.

Taustatietoa tutkimuksesta

Tutkimukseen saatiin yhteensä 115 vastausta, joista 16,5 % oli miehiä ja loput 83,5 % naisia. Iän puolesta vastaajat olivat suurimmalta osin 21–30 vuotiaita. Suurin vastaajaryhmä oli 21–30 vuotiaat naiset (65,6 %) ja yli 66 vuotiaita ei ollut yksikään vastaajista.

Teksti: Minna Aakko
Kuvat: Minna Aakko, flickr/wildvoid

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Costa Rica

Tässä eksoottisessa majapaikassa yhdistyvät kaksi kulttuuria – koe unohtumaton elämys rannoista tunnetussa Costa Ricassa

Näkymä pinnan alla Cocos Islandilla

Uskaltaisitko uida täällä? Katso miltä näyttää pinnan alla haisaarella!

Turistien ajattelemattomuus häiritsee kilpikonnia Costa Ricassa

Matkailija, ethän sorru tähän! Turistien itsekkyys toi ikävän ilmiön lomakohteeseen

Metsä

Ekomatkailijan Liettua – vinkit vihreisiin valintoihin

Lisää aiheeseen liittyviä artikkeleja