Hyppää sisältöön

Arvonnan säännöt

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

Arvonnan järjestäjä:

Rantapallo Oy Sofiankatu 4 C, 00170 Helsinki 2297415-6

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Arvonnan suorittaja:

Rantapallo Oy Sofiankatu 4 C, 00170 Helsinki 2297415-6 Myöhemmin ”Suorittaja”

1. Järjestäjä järjestää arvonnan ajalla 11.1.2024–31.12.2024 Rantapallon hallinnoimalla sivulla tai tilillä. Osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.

2. Arvontaan osallistuminen tapahtuu arvonnan yhteydessä erikseen kerrotulla tavalla. Osallistujan tulee ilmoittaa kaikki pyydetyt tiedot. Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Saman henkilön useammat osallistumiset poistetaan.

3. Arvonta suoritetaan 2.1.2025.

4. Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.

5. Järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista.

6. Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta. Ellei voittajaa tavoiteta 14 arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, suorittajalla on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

7. Suorittajalla on oikeus julkaista voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla, tileillä tai printtimedioissa.

8. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.

9. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaisen arvontaan osallistumisen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

11. Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä, kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka muusta järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.

12. Järjestäjän tai Suorittajan työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.

Tietosuojalauseke

Arvonnan säännöt luotu 11.1.2024.