Hel är en flygplats där man får vänta på sitt bagage i timtal. Detta har vi varit utsatta för upprepade gånger. Speciellt när vi kommit sent på kvällen.