Artikkelin perusteella on helppo päätellä että kirjoittaja ei ole astunut jalallakaan Bruneihin. Nimim. ”Terveisiä Bruneista.”