Kuukauden kuva: Laajalahti Villa Elfvikin rannasta