Suomen suurin matkablogiyhteisö
Kaksikielisyys / kielitaito Yleinen

Suomi-koulu yhdistää ulkomailla asuvia suomalaisia

6.12.2016
Mikä on Suomi-koulu?

Kun muutimme Saksaan, saimme heti toisilta suomalaisilta suosituksen tuoda lapset paikalliseen suomalaiseen kielikouluun, tuttavallisemmin Suomi-kouluun. Sanasta Suomi-koulu tulee helposti mieleen esimerkiksi aurinkorannikon suomalainen koulu, mutta yleisesti ottaen Suomi-kouluilla ei siis tarkoiteta suomalaista koulua maailmalla vaan varsinaisen koulunkäynnin ohella annettavaa täydentävää opetusta. Meidän perheen kouluikäiset lapset ovat siis päivät ihan normaalisti paikallisissa kouluissa ja kerran viikossa käymme paikallisessa suomalaisessa kielikoulussa suomen kielen opetuksessa.

Suomi-kouluilla tarkoitetaan Suomen valtion tukemia kielikouluja joissa annetaan suomalaistaustaisille lapsille täydentävää opetusta suomen kielessä sekä tutustutetaan heitä suomalaiseen kulttuuriin. Täydentävällä opetuksella tarkoitetaan varsinaisen koulunkäynnin rinnalla annettavaa opetusta. lähde: Suomi-koulujen tuki ry

Suomi-koulut saavat toimintaansa varten Suomesta harkinnanvaraista valtionavustusta 3-18 – vuotiaiden suomalaistaustaisten oppilaiden opetukseen. Valtionavustus ei kuitenkaan kata kaikkia kuluja, vaan jokaisella Suomi-koululla tulee olla myös omia tulonlähteitä, esimerkiksi jäsenmaksu. Myös Suomi-Seuralta voi saada avustusta tai esimerkiksi kirjalahjoituksia. Suomi-koulujen toiminta perustuu vapaaehtoisten työpanokseen ja toiminnasta vastaavat vanhemmista muodostettu vanhempainneuvosto. Suomi-koulujen opettajille maksetaan pientä palkkaa.

Suomi-koulujen yhteydessä voidaan järjestää toimintaa myös alle 3-vuotiaille, esimerkiksi vanhempi-lapsi-kerhoja tai muskareita. Joissakin kouluissa on myös tarjolla aikuisille suomen kielen kursseja.

Suomi-kouluja on ympäri maailmaa!

Suomi-koulujen tuki ry:n sivuilla kerrotaan, että nykyään Suomi-kouluja toimii jo 45 maassa. Niissä opiskelee suomea n. 4 000 lasta ja nuorta. Koulut ovat yleensä melko pieniä: keskimääräinen Suomi-koulun koko on n. 30 oppilasta, mutta on myös yli 100 oppilaan kouluja. Saksassa Suomi-kouluja on ainakin 25 paikkakunnalla. Kaikkien Saksan Suomi-koulujen yhteystiedot löydät Renkaasta.

Suomikouluilla on myös pitkä historia. Ensimmäiset säännöllistä opetusta antaneet suomen kielen koulut perustettiin Kanadaan jo 1960-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä toiminta alkoi nopeasti yleistyä muuallakin. Ensimmäinen eurooppalainen Suomi-koulu oli v. 1972 perustettu Lontoon lauantaikoulu. Vuodesta 1776 lähtien on Suomen valtio tukenut Suomi-koulutoimintaa. Meitä lähinnä oleva Kölnin suomalainen kielikoulu on perustettu vuonna 1977 eli ensi vuonna saamme juhlia 40-vuotiasta kielikoulua!

Suomi-koulu on ulkosuomalaisten kohtaamispaikka

Itse koin alusta asti Suomi-koulutoiminnan omakseni ja olen saanut sitä kautta myös itselleni uusia ystäviä. Suomi-koulut ovat mielestäni yhtä lailla tärkeitä lasten vanhemmille, ei vain lapsille. Suomi-koulu yhdistää ulkomailla asuvia suomalaisia ja suomalaistaustaisia perheitä. Suomi-kouluista on tullut tärkeä ulkosuomalaisten kohtaamispaikka. Lasten kielen opetuksen rinnalla vanhemmilla on mahdollisuus tavata toisia suomalaisia ja keskustella suomeksi. Monissa paikoissa on myös mahdollista lainata koulun kirjastosta suomenkielisiä kirjoja. Lisäksi Suomi-koulujen juhlissa on mahdollisuus viettää perinteisiä suomalaisia juhlia. Monet koulut järjestävät myös opetuksen ulkopuolisia tapahtumia, esimerkiksi retkiä tai teatteriesityksiä. Suomi-koulut antavat tärkeää tukea vanhemmille lasten suomen kielen kehityksessä ja monikielisyyskasvatuksessa. Monissa paikoissa Suomi-koulut tekevät myös yhteistyötä paikallisten suomalaisten seurakuntien kanssa tai toimivat seurakuntien tiloissa.

Mitä Suomi-kouluissa tehdään?

Suomi-kouluissa on sekä väliaikaisesti ulkomailla asuvia äidinkielenään suomea puhuvia lapsia että oppilaita, jotka asuvat vakituisesti ulkomailla ja joille suomi on toinen tai kolmas kieli. Opetuksen määrä vaihtelee eri kouluissa ja eri maissa, mutta usein opetusta annetaan 2 tuntia viikossa. Pienemmissä kouluissa oppitunteja voi olla joka toinen viikko.

Opetuksessa keskitytään suomen kielen ylläpidon ja opettamisen lisäksi myös suomalaisen kulttuurin opetukseen. Pienimpien lasten kanssa leikitään yhdessä, lauletaan ja loruillaan suomeksi, askarrellaan ja luetaan kirjoa. Leikkien, satujen ja laulujen avulla sanavarasto kasvaa ja kehittyy hauskalla tavalla ja suomalainen lastenkulttuuri tulee tutuksi kuin huomaamatta. Askartelu taas vahvistaa kädentaitojen ohella suomalaisten juhlaperinteiden tuntemusta. Isompien kouluikäisten lasten kanssa luetaan, kirjoitetaan ja tarkastellaan kieltä oppikirjojen tai harjoitusmonisteiden  avulla. Kiva yhteinen tekeminen, samanikäiset kaverit ja yhdessä pelaaminen luovat ryhmähenkeä ja motivoivat suomen kielen ylläpitoon myös isompia, ehkä jo pitkään poissa Suomesta asuneita nuoria. Suomi-kouluissa voidaan suomea opiskella myös yhteistyössä Etäkoulu Kulkurin kanssa. Joissakin Suomi-kouluissa on myös kansainvälisissä kouluissa IB-tutkintoa suorittavia oppilasryhmiä.

Suomi-koulutoiminnasta voi lukea lisää jo monesti mainitulta Suomi-koulujen tuki ry:n sivuilta, mutta myös blogeista. Ainakin Suomi-koulussa -blogissa Sveitsistä ja  my life in spain/suomi-koulu  -blogissa Gran Canarialta kirjoitetaan tarkemmin Suomi-kouluarjesta.

Onko sinulle Suomi-koulutoiminta tuttua? Ovatko lapsesi Suomi-koulussa? Olisi myös kiva kuulla kokemuksia itse aikanaan Suomi-kouluissa opiskelleilta. Ja, jos sinulla on blogi tai tiedät Suomi-koulutoiminnasta kertovan blogin, niin jätä ihmeessä linkki siihen. On aina kiva tutustua muiden paikkakuntien ja/tai maiden Suomi-koulutoimintaan.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply