Suomen suurin matkablogiyhteisö

Ensimmäisen kvartaalin välitilinpäätös

Oy Hausfrau Ab tiedottaa (julkaisuvapaa 2.5.2017 klo 22.30):

Ensimmäinen kvartaali menestys, odotukset kovat myös seuraavalle neljännekselle

Tulos on ollut kokemusliikevaihdon osalta rivakassa kasvussa 150% verrattuna edellisvuoteen. Kasvua haettiin erityisesti ulkomaan markkinoilta siirtämällä pääkonttori kevyemmän perheverotuksen perässä Saksaan. Tulokset ensimmäiseltä kvartaalilta ovat olleet lupaavia ja seuranneet hyvin yrityksen hiljakkain luomaa uutta strategiaa.

Finanssipuolella alentuneet ruoka- ja juomakustannukset ovat mahdollistaneet mm. lisäinvestointeja elinviihtyvyyteen ja niin sanottuun kodin sisustukseen. Lisääntyneen elintilan myötä on myös päädytty investoimaan esimerkiksi uusiin, itse koottaviin säilytysratkaisuihin ja audiovisuaaliseen tekniikkaan.

Taseesta löytyy vielä käyttöomaisuuseriä, joita ei ole ensimmäisen kvartaalin aikana aktivoitu ja jotka odottavat poistojen aloittamista. Varaston inventaariota on hieman jouduttu lykkäämään resurssipulan vuoksi.

Integroituminen asiakaskenttään

Integroituminen asiakaskenttään on ollut vauhdikasta ja ensimmäiset kumppaanuussuhteet on luotu lähinnä samalta kulttuuritaustalta ponnistaviin tahoihin. Syvemmät kauppasuhteet natiivien kanssa ovat vielä alkutekijöissään, muutamaa orastavaa epävirallista neuvottelua lukuunottamatta. Tilanteen oletetaan parantuva eksponentiaalisesti kolmannella kvartaalilla (08/2017) kun tytär- sekä poikayhtiöiden esimiesportaaseen saadaan palkattua ulkopuolinen, puolipäiväinen johdon konsultti.

Tytäryhtiön osalta sopimusneuvottelut onkin jo saatu päätökseen, mutta pojan osalta vain raamisopimus on luotu ja yhtiömme odottaa varsinaisen nimenkirjoitustilaisuuden julkistamista. Valituilla konsulteilla on vahva lokaali osaaminen ja tunnustettu know-how. Lisäksi mainittakoon, että raamisopimuksessa on määritelty, että vain vähimmän aikaa toiminnassa olleen yhtiön konsultista joutuu maksamaan.

Tytäryhtiöt

Tytär- ja poikayhtiöiden konkreettisimmat saavutukset ensimmäisellä kvartaalilla ovat olleet itsensä esittelyn hoitaminen kohdemaan kielellä (tytäryhtiöllä edelleen hieman lyhennettynä ”Ich ha Reetta”-versiona), oman välipalan tilaaminen natiivin ymmärtämänä (pidempään toiminnassa ollut yksikkö) ja kollegojen tunnistaminen kaduilla.

Näiden lisäksi pidempään toiminnassa ollut yhtiö on pystynyt vahvistamaan päivittäistä toimintaansa jättämällä parin tunnin päiväunet kokonaan pois. Tämä on osaltaan mahdollistanut uusien toimintatapojen omaksumista, kuten esimerkiksi kentällä liikkumisen kävelyn sijaan huomattavasti nopeammin pyörällä, vieläpä ilman appareita.

Sairaslomissa oli hentoista kasvua, mutta lokaali sopimus työterveyshuollosta on ollut investoinnin arvoinen ja toiminut ripeästi. Uuteen toimintakenttään on kuitenkin päästy jalkautumaan säännöllisesti ja olemme valmiita laajentamaan yhtiön toiminta-aluetta pääkonttorin lähimaastosta heti seuraavan kvartaalin aikana.

Muuta

Kutsutut delegaatiot lähtömaasta ovat käyneet tutustumassa uusiin fasiliteetteihin jo pariin kertaan, ja puitteisiin ollaan oltu tyytyväisiä.

Sosiaalisen median strategia on myös osoittautunut onnistuneeksi, ja sen kehittämistä jatketaan kaikilla mahdollisilla resursseilla.

Oy Hausfrau Oy haluaa kiittää kaikkia sidosryhmiään menestyksekkäästi kuluneesta kvartaalista!

Lue myös:

Ensimmäisen kuukauden tulos

Toisen kuukauden tulos

Lisätietoja:

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply