Hae äkkilähtöjä
hero taustakuva

Volontourism – onko minusta todella hyötyä?

Projects Abroad artikkelin kuva
Vapaaehtoistyö
Voiko vapaaehtoismatkalla todella auttaa kehitysmaiden yhteisöjä? Kysymys, joka tulee usein esiin vapaaehtoistyöstä keskustellessa.
Teksti: Liisa-Maija Malinen
Päivitetty: 21.06.2015
facebook   whatsapp

Mitä volontourism oikein tarkoittaa?

Termi “volontourism” kuvaa vapaaehtoistyön ja lomamatkan yhdistämistä. Se on kehitetty vastaamaan tavallisten ihmisten toiveisiin, jotka haluavat matkustaa vastuullisesti, auttaa heikommassa asemassa olevia yhteisöjä ulkomailla ja kokea aidon kulttuurikokemuksen, jota pakettimatkoilla turistikohteisiin harvoin tavoittaa.

Volontourismia arvostellaan usein matkojen lyhytkestoisuudesta ja osallistujien kokemattomuudesta. Huolta herättää myös rahallisen tuen jatkuvuus, jos hanke tai kohdemaa sattuu menettämään suosiotaan. Lisäksi pelätään vapaaehtoismatkojen järjestäjien asettavan turistien miellyttämisen auttamiskohteen edun edelle.

Matkailu vähentää köyhyyttä

Lähtökohtaisesti kaikki vapaaehtoistyön organisoinnin parissa toimivat osapuolet ja kansainvälisen kehityksen asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että mitä pidempään vapaaehtoisen on mahdollista osallistua, sen suurempi ja positiivisempi vaikutus työllä on yhteisölle. Selvää on myös se, että mitä enemmän osaamista ja kokemusta osallistujalla on kansainvälisen kehityksen saralla, sitä tehokkaammin hän voi auttaa.

Volontourismin positiivisia puolia ovat turismin tuomat varat yhteisöille. Turismi on tärkeä väline köyhyyden vähentämisessä kehitysmaissa; turismin kautta yhteisön työllisyys paranee ja kansainvälisten vapaaehtoisten mukana tietoa yhteisön tilanteesta kulkeutuu laajemmalle.

Ghanalaisen koulun hygieniatyöpaja.
Lääketiede ja terveys -hankkeen vapaaehtoiset ohjaavat hygieniatyöpajaa koululaisille Ghanassa.

Volontourismiin liittyvät tavallisesti myös kestävän matkailun periaatteet, jolloin tavoitteena on turismin negatiivisten vaikutusten minimointi ympäristölle ja yhteisölle. Volontourismin hyötyihin lasketaan myös kulttuurienvälisen ymmärryksen lisääntyminen, vapaaehtoisten tuoma suora rahallinen apu ja työvoimaresurssit yhteisöille sekä kokemuksen asumisesta täysin erilaisessa kulttuurissa ja elinympäristössä tuoman globaalin vastuuntunnon kasvaminen.

Hankkeiden jatkuvuudella on tärkeä merkitys

Kysyntää vapaaehtoismatkailulle on, eikä se osoita hiipumisen merkkejä. Tällä hetkellä, sääntelyn ollessa vähäistä, vastuu hankkeiden laadusta ja yhteisön edun asettamisesta etusijalle on lähettävällä vapaaehtoisorganisaatiolla. Vapaaehtoismatkojen järjestäminen vaatii perinteisiä turistimatkoja huomattavasti enemmän resursseja.

Vapaaehtoistyötä välittävän organisaation tulee laatia pitkän tähtäimen suunnitelmat yhteistyössä vastaanottavan organisaation kanssa, kohdemaan viranomaisten suositusten mukaisesti, joilla varmistetaan hankkeiden jatkuvuus ja niiden hyöty yhteisölle.

Vapaaehtoistyöntekijöiden sijoittamiseen oikeisiin tehtäviin ja hankkeisiin heidän vahvuuksiensa mukaan täytyy panostaa, sillä myös lyhytaikaisen vapaaehtoistyön vaikutukset ovat positiivisia kunhan hanke on hyvin organisoitu. Kehityksen mittaaminen vaatii paljon resursseja, mutta se on välttämätöntä, kun halutaan varmistaa vapaaehtoistyön hyödyn kohdistuminen oikein.

Lähettävä organisaatio on vastuussa laadukkaan ja hyödyllisen vapaaehtoistyön tarjoamisesta ei vain kohdemaan yhteisölle, mutta myös vapaaehtoisille, jotka aidosti haluavat auttaa. Vapaaehtoismatkaa suunnittelevalle jää vastuu valita vastuullinen ja luotettava vapaaehtoisorganisaatio, jolle antaa aikaansa ja rahallisen tukensa.

>> Lue lisää: Projects Abroad

Lue kommentit (2) Jätä kommentti

  1. Eli siis voluntourism, sanasta volunteer (vapaaehtoinen)………..


    • Kiitos palautteesta Maria! Molempia termejä olen nähnyt käytettävän, mutta olet oikeassa siinä, että voluntourism on ehkä kuitenkin se yleisempi kirjoitustapa. Tulen käyttämään sitä tulevaisuudessa :)


  2. Jätä kommentti

    Kommentoi nimimerkillä tai tai kirjaudu sisään. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.