hero taustakuva

Suunnitteletko vapaaehtoismatkaa? Huomioi nämä viisi asiaa!

Projects Abroad artikkelin kuva
Vapaaehtoistyö
Haaveiletko vapaaehtoistyöstä ulkomailla? Tässä viisi tärkeää asiaa, jotka kannattaa käydä huolella läpi ennen lähtöä.
Teksti: Liisa-Maija Malinen
Päivitetty: 05.05.2015
facebook   whatsapp

Näin saat kaiken irti matkastasi

Vapaaehtoismatka vieraaseen kulttuuriin voi parhaimmillaan olla ikimuistoinen kokemus, joka muuttaa näkemyksen maailmasta ja kehittää ihmisenä. Jotta vapaaehtoisaika olisi mahdollisimman mielekästä kaikille osapuolille, omista toiveistaan ja vahvuuksistaan kannattaa keskustella vapaaehtoisorganisaation kanssa ja selvittää mitä työ hankkeessa todella sisältää.

Seuraaviin viiteen asiaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota matkaa suunnitellessa.

1. Vapaaehtoistyön sisältö

Usein vapaaehtoismatkasta haaveileva kertoo olevansa valmis tekemään mitä tahansa auttaakseen. Matkaa suunnitellessa kannattaa kuitenkin miettiä omia vahvuuksiaan ja odotuksiaan hankkeelta.

Esimerkiksi rakennushankkeissa työ on fyysistä eikä se välttämättä sovi vanhemman ikäpolven edustajalle tai polvivammasta kärsivälle. Sama voi päteä luonnonsuojeluhankkeisiin, joissa suojelualueella kävellään usein useita kilometrejä päivässä ja maasto voi olla haastavaa.

Joskus työ voi olla henkisesti raskasta, jolloin kokemus voi jättää arpia myös avun antajaan. Ilon tuominen vähäosaisille lapsille huomion, hellyyden ja opettavaisten aktiviteettien kautta ei vaadi erityistä kokemusta, on hyvin palkitsevaa ja vaikuttaa positiivisesti lasten kehitykseen, mutta toisaalta työskentely erityisen rankoista taustoista tulevien lasten kanssa vaatii vapaaehtoiselta henkistä vahvuutta ja/tai aiempaa kokemusta.

Vapaaehtoistyötä voi tehdä myös omaan erikoistumisalaan liittyen, jolloin osaamisesta voi olla konkreettista, pitkän aikavälin hyötyä esimerkiksi paikallisten opettajien, tai hankekohteen henkilöstön kouluttamisessa.

Hammaslääkäri vapaaehtoistyössä
Vapaaehtoistyössä voi ja kannattaa hyödyntää omaa erikoisosaamistaan.

2. Mitä haluat kokemukselta?

Vaikka perimmäisenä tarkoituksena on auttaa heikompiosaisia, niin omien tavoitteiden asettaminen on sallittua ja jopa suositeltavaa. Ei ole syytä häpeillä kokemuksen tuomaa hyötyä itselle ja jo ennakkoon kannattaa miettiä mitä vapaaehtoismatkaltaan toivoo.

Vapaaehtoistyö tarjoaa hyödyllistä työkokemusta ja toimii todisteena työnantajille kyvystä sopeutua uuteen kulttuuriin ja vieraisiin tilanteisiin. Vapaaehtoistyö soveltuu usein myös työharjoitteluksi ja tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman oman alan töihin kehitysmaassa.

Useat asettavat tavoitteekseen kehittää kielitaitoaan vapaaehtoismatkansa aikana ja asuminen paikallisessa isäntäperheessä takaa vuorovaikutuksen paikallisten kanssa. Uuteen, vieraaseen kulttuuriin tutustuminen on kiinnostavaa ja jokainen vapaaehtoiseksi lähtevä oppii päivittäin uutta.

Joillekin vapaaehtoismatka tarjoaa mahdollisuuden aktiivilomaan eksoottisessa kohteessa ja täydellisen eristäytymisen länsimaisesta elämänmenosta. Toiset taas toivovat vapaaehtoistyön vievän heidät kohti eeppisiä kokemuksia ja seikkailuja. Kaikkia vapaaehtoisia yhdistää kuitenkin aito halu auttaa ja jakaa omastaan toisten hyväksi.

Etelä-Afrikka
Projects Abroadin vapaaehtoistyöntekijät surffausprojektissa Etelä-Afrikassa.

3. Mikä sinulle on tärkeää?

Vapaaehtoismatkaa suunnitellessa on hyvä miettiä myös omia vaatimuksiaan hankkeelle. Toiset haluavat jättää fyysisen kädenjäljen osallistumalla koulun kunnostamiseen tai tsunamissa tuhoutuneen rakennuksen uudelleenrakentamiseen, kun taas toiset haluavat antaa aineetonta apua koulutuksen tai hoivan kautta, jolloin on tärkeää varmistaa, että edistys, jota vapaaehtoinen saa aikaan vie hanketta pitkän tähtäimen tavoitteita kohti eikä pyyhkiydy pois vapaaehtoisen palatessa kotiin.

4. Osallistumisaika

Matkan kesto vaikuttaa vapaaehtoishankkeen valintaan. Usein hankkeilla on minimiosallistumisaika, jonka vapaaehtoistyön organisoija on asettanut. Niillä halutaan varmistaa vapaaehtoisten vierailun positiivinen vaikutus niin hankkeelle, yhteisölle kuin osallistujalle itselleenkin. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon hankkeeseen, maahan ja kulttuuriin sopeutumiseen kuluva aika ja sen vaikutus työpanokseen.

Thaimaa
Vapaaehtoistyötä tehdään joskus haastavissa olosuhteissa.

5. Vapaaehtoisorganisaatio

Ennen vapaaehtoisorganisaation valintaa kannattaa tehdä hyvä taustatyö. Taustatyöksi käy esimerkiksi yhteydenotto organisaatioon, perusteellinen tutustuminen vapaaehtoistoimijan nettisivuihin ja aikaisempien vapaaehtoisten kokemuksista lukeminen. Seuraavassa muutamia vinkkejä asioihin, joihin kannattaa kiinnittää huomiota valintaa tehtäessä.

Turvallisuus: Minkälaista turvaa ja tukea vapaaehtoisorganisaatio tarjoaa vapaaehtoisilleen? Onko heillä omaa henkilökuntaa kohdemaissa ja kuinka helppoa vapaaehtoisen on saada neuvoja ja apua? Tarjotaanko vapaaehtoisille perehdytys paikan päällä ja materiaaleja ennalta valmistautumiseen?

Kokemus: Kuinka pitkä kokemus organisaatiolla on vapaaehtoistyön järjestämisestä kansainvälisesti?

Hankkeiden laatu, seuranta ja kehitys: Onko hankkeille tehty pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmat ja onko niihin mahdollista tutustua? Kuinka kehitystä seurataan ja mitataan? Onko seurantaraportteihin mahdollista tutustua?

Vastuullisuus ja luotettavuus: Toimiiko vapaaehtoisorganisaatio avoimesti ja onko se määrittänyt vastuullisuusarvot toiminnalleen? Kuinka tyytyväisiä aikaisemmat vapaaehtoiset ovat toimintaan?

>> Lue lisää: Projects Abroad

Lue kommentit (0) Jätä kommentti

    Jätä kommentti

    Kommentoi nimimerkillä tai tai kirjaudu sisään. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.