Suomen suurin matkablogiyhteisö

Miksi matkailuala on ollut niiden joukossa, jotka ovat hyötyneet nykyisestä 5G-teknologian kehityksestä

Viime vuosikymmenten aikana teknologia on kehittynyt hurjaa vauhtia ja kehitys vaikuttaa vain kiihtyvän. Jotkut puhuvat jopa neljännestä teollisesta vallankumouksesta.

Yksi keskeinen tekijä tulevassa muutoksessa ovat nopeat internetyhteydet, joista keskeisin on tällä hetkellä 5G -teknologia. On varmasti reilua sanoa, että tässä vaiheessa emme osaa edes kuvitella, että mitä kaikkia muutoksia ja innovaatioita 5G-teknologia tulee tuomaan mukanaan. Tässä artikkelissa keskitytään 5G:n vaikutukseen turismialalle ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.

Nopeiden yhteyksien kehitys

Verkkoyhteydet ovat kehittyneet vauhdilla viimeisten vuosien aikana. Monet varmasti muistavat 3G-teknologian, joka mahdollisti esim. puhelimien pääsyn nettiin ja videoiden striimauksen. Tämän korvasi 4G-teknologia, joka teki mm. HD-striimauksen ja video chatit mahdolliseksi. Olemme nyt siinä vaiheessa, että 5G-teknologia on yleistymässä, mutta se ei tule korvaamaan 4G-teknologiaa, vaan täydellistämään sitä, mm. kasvavien nopeuksien muodossa, kun datan suurkuluttajat siirtyvät 5G-verkkoon. Tämä kehitys on tarpeen, sillä ihmisten datankäyttö on kasvanut valtavasti. Ihmiset käyttävät verkkoyhteyksiä mm. digitaalisen viihteen kuluttamiseen esimerkiksi Netflixin ja Spotifyn muodossa. Viihteen ohella dataa käytetään myös talousasioihin, koska niitäkin on mahdollista hoitaa verkossa. Netin käyttäjä voi esimerkiksi osta osakkeita nykyään varsin vaivattomasti, kiitos nopeiden yhteyksien ja hyvien laitteiden. On helppoa kuvitella, että 5G:n ansiosta arkiset asiat hoituvat entistä paremmin ja sujuvammin. Turismialalle 5G:n kehitys avaa kuitenkin tätäkin suurempia mahdollisuuksia.

5G on iso juttu

Luonnollisesti edellytys 5G:n positiiviselle vaikutukselle on sen leviäminen ja yleistyminen. Ihanteellisessa tapauksessa yhä useammat paikat ovat yhteydessä toisiinsa nopean ja luotettavan verkon avulla. 5G:n kohdalla ei ole kysymys ainoastaan perinteisten verkkoyhteyksien nopeuttamisesta, vaan kysymys on suuremmasta asiasta. 5G:n avulla on mahdollista kehittää mm. esineiden internetiä (IoT, eli Internet of Things), johon voidaan yhdistää esineitä kahvinkeittimestä autoon ja esim. kaupungin ilmanlaatua valvoviin sensoreihin. Voi helposti kuvitella, että esimerkiksi eri turistikohteiden ilmanlaatu on helpommin saatavilla turisteille, mikäli 5G-teknologiaa käytetään tähän tarkoitukseen. Käydään seuraavaksi läpi niitä etuja ja sovelluksia, joita 5G tuo mukanaan turismialalle.

Käytännön hyötyjä sovelluksia matkailuun

Nopeus lienee kaikkein keskeisin valtti, joka 5G:llä on käytettävissään verrattuna 4G-verkkoon. Datansiirto tulee siis olemaan paljon – ehkä kymmenen kertaa – nopeampaa kuin 4G-tekniikan avulla. 5G:llä on myös positiivista vaikutusta puhelimien akun kestoon, koska 5G:n myötä verkko on se, joka käsittelee suurimman osan datasta. Tämä helpottaa esimerkiksi turistien karttasovelluksien käyttöä.

Yksi tavoista, joilla turismi hyötyy 5G:stä on turistien kuljettaminen. 5G teknologia tulee parantamaan mm. lentokenttien ja asemien täsmällisyyttä ja turvallisuutta. Matkustajainfo tulee olemaan tarkempaa ja se lähetetään ajoissa. 5G-teknologia tulee olemaan isossa roolissa, kun kehitetään itseohjaavia ajoneuvoja, jotka tulevat olemaan entistä itsenäisempiä ja turvallisempia. Voimme hyvin kuvitella tilanteen, jossa turistit kuljetetaan matkakohteeseen itseohjaavalla turistibussilla aikataulun mukaisesti. Hotelleissa turisteille on tarjolla huone, joka hyödyntää mahdollisimman paljon IoT-teknologiaa.

Virtuaalitodellisuus, VR (Virtual Reality) ja lisätty todellisuus, AR (Augmented Reality) ovat myös teknologian saavutuksia, joita on mahdollista hyödyntää turismissa. Tästä matkailuala on jo hyötynyt konkreettisesti. Matkailu on tunnetusti ollut laskussa viime aikoina, joten virtuaalinen turismi on tarjonnut mahdollisuuden korvata tosielämän hiipunutta matkailua. Virtuaaliseen turismiin tarvitaan VR-lasit, joiden hinta on laskenut, joten potentiaalia on myös virtuaaliturismissa. Monet maat ovat rohkaisseet virtuaalisen turismiin. Onkin helppo kuvitella, että 5G-teknologian yleistyessä entisestään, myös virtuaalinen turismi tulee lisääntymään. Lisättyä todellisuutta voi puolestaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkikierroksilla.

Nämä ovat kuitenkin vain muutamia esimerkkejä siitä, miten 5G on hyödyttänyt matkailualaa. Kuten jutusta ilmenee, suurimmat hyödyt ovat vasta tulossa. Emme varmasti osaa kuvitellakaan, mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan.

Previous Post

No Comments

Leave a Reply