Suomalaiset viranomaiset eivät hyväksyisi noita kaideratkaisuja ollenkaan ja nämä olisi meillä siis täysin suljettuja yleisöltä. Miksi monessa muussa EU-maassa saa tehdä eritavalla kuin meillä?